အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁၂ ခု

Vacancy Testing

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 30, 2019

Staff Officer

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 20, 2018

နိုင်ငံသားကျွမ်းကျင် ပညာရှင်

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 29, 2018

မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ အငယ်တန်းစာရေး(၁၄)ဦး ခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 28, 2018

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 25, 2018

dyso

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

ECC

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

micb မှ ဝန်ထမ်းအသစ်များခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

HOT NEWS
January 4,