အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁၀ ခု

Vacancy for you

Agency:အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 29, 2019

summary

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 19, 2018

စားဖိုမှူး

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

အငယ်တန်းစာရေးများ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 24, 2018

လက်ထောက်ဆရာဝန်ရာထူးနေရာများခေါ်ယူခြင်း111

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 19, 2018

အာဟာရကျွမ်းကျင်အရာရှိခေါ်ယူခြင်း

Agency:ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 24, 2018

အလုပ်သမားဆေးရုံအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 05, 2018

HOT NEWS
January 4,