အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁၃၄ ခု

လစ်လပ်ဝန်ကြီးတစ်နေရာအတွက်လျောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

A

Agency:မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2019

Testing Vacancy Upload

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2019

Testing for vacancy dma

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

ကညနမှ ကားများတွင်ရေကာမှန်ဖွင့်စစ်ရမည့်ကိစ္အကြောင်းကြားခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

Test Vacancy

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 30, 2019

ကညနမှ ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

DMA (Vacancy)

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

Vacancy

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

MPT AE / AM Post

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2019

HOT NEWS
January 4,