အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်သမားရေးရာ

၃၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • naypyitaw vacancy


    Agency  : အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-16
  • Staff Officer


    Agency  :  ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-10-20
  • NAD ( Vancacy)1


    Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-30
အထူးသတင်း