လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၀ ခု


အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

naypyitaw form

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ယဉ်မောင်းခေါ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Application form for job vacancy

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

PD Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(အစိုးရ)၌ အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖောင်ပုံစံ

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း