လျှောက်လွှာပုံစံများ

လူမှုရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Test Form_30.8.19

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • ပင်စင်လျှောက်လွှာများ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   ပုံစံတင်ရန်

  • သက်ပြည့်ပင်စင်လျှောက်လွှာ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   ပြည်သူများအား အသိပညာပေးရန်

  • တိုင်ကြားစာပုံစံ

   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်


  • မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)(၁၀၆) လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း

   ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • ပေးစာကဏ္ဍ

   ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး


အထူးသတင်း