လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၇ ခု


Apple

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

apple picture

DTTM RAT

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

NAD(Form) Test1

ဝန်ကြီးဌာနများ

Tender form

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီတာလျှောက်လွှာပုံစံလျှောက်ထားခြင်း

စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း(အွန်လိုင်း)

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

အမျိုးသားလွှတ်တော်

HOT NEWS
January 4,