လျှောက်လွှာပုံစံများ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ





လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Apple

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   apple picture

  • DTTM RAT

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • NAD(Form) Test1

   ဝန်ကြီးဌာနများ


   Tender form

  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီတာလျှောက်လွှာပုံစံလျှောက်ထားခြင်း


  • စတူဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လျှောက်ထားခြင်း(အွန်လိုင်း)

   ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု

   အမျိုးသားလွှတ်တော်


အထူးသတင်း