လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၃ ခု


လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

HOT NEWS
January 4,
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး
  • နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ