လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၄ ခု


Apple

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

apple picture

သက်တမ်းတိုး ပုံစံ (ငွေချေးသက်သေခံ)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

Application form for job vacancy

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

jjjjjjjjjjjjjjjjjpppppppppp

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

to fill form

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ငွ​ေလွှဲပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပုံးစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသူများအတွက် အဆိုပြုလွှာ(EOI) Form

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသူများအတွက်

အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ချေးငွေလျှောက်လွှာပုံစံ

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,