လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၅ ခု


လျှောက်လွှာပုံစံ (ဘဏ္ဍာရေး)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စီဗွီဖောင်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံများ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

HOT NEWS
January 4,
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး
  • နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ