အချက်အလက်များ

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး

အချက်အလက်များ


  • ဧည့်လမ်းညွှန်စာအုပ်


   • ထုတ်ဝေသူ :ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-08-2018
   • စာမျက်နှာ :5
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ, အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • ခရီးသွားလုပ်ငန်းစာအုပ်


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry Of Hotels And Tourism
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 06-09-2018
   • စာမျက်နှာ :5
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ခရီးသွားလမ်းညွန်စာအုပ်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Hotel and Tourism
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
   • စာမျက်နှာ :218
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • ASEAN Tourism Standards


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Hotel and Tourism
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
   • စာမျက်နှာ :218
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • အသုံးဝင်သော မြန်မာ့ခရီးသွားစာအုပ်များ


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Hotel and Tourism
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-11-2017
   • စာမျက်နှာ :77
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံများ


   • ထုတ်ဝေသူ :MIP
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2018
   • စာမျက်နှာ :0
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Myanmar Tourism Statistics


   • ထုတ်ဝေသူ :Ministry of Hotel and Tourism
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-06-2017
   • စာမျက်နှာ :2
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • Myanmar Hotels and Tourism Law


   • ထုတ်ဝေသူ :နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 23-10-1993
   • စာမျက်နှာ :100
   • ဘာသာစကား : English-Myanmar
   • Download
အထူးသတင်း