အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၁ ခု


ဘွိုင်လာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 14, 2015
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

နည်းပညာစာအုပ်များ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 22, 2017
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:english

Disaster Management, Response Activities and National Recovery Plan in Electricity Sector

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:English

The role of Hydropower in Myanmar

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:8
ဘာသာစကား:English

မီးလင်းရေးကော်မတီများလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Energy and Power
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar

ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar

လက်ယက်တွင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 17, 2017
စာမျက်နှာ:11
ဘာသာစကား:Myanmar

သထုံသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝနှင့် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:English

Right of Way

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:13
ဘာသာစကား:Myanmar

နည်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: Ministry of Electricity and Energy
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 12, 2018
စာမျက်နှာ:7
ဘာသာစကား:Myanmar
HOT NEWS
January 4,