အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၆ ခု


ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၈)

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 05, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဘွိုင်လာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 14, 2015
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

စက်မှုလုပ်ငန်းမူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 01, 2016
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒ

ထုတ်ဝေသူ: MIP
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းဥပဒ

ထုတ်ဝေသူ: နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 26, 1990
စာမျက်နှာ:6
ဘာသာစကား:English

Industry နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 26, 2013
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:English-Myanmar
HOT NEWS
January 4,