တင်ဒါများ

စက်မှုလုပ်ငန်း

၁၀ တင်ဒါများ


  • FERD တင်ဒါ 2


    Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
  • ညညညည


    Agency  : စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-18
အထူးသတင်း