အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၆ ခု


ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ITCS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2021
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:Myanmar

DMA.S (Document)

ထုတ်ဝေသူ: SS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 30, 2019
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:English

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 05, 2018
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် (လပွတ္တာ၊ဧရာဝတီ)

ထုတ်ဝေသူ: ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် (လပွတ္တာ၊ဧရာဝတီ)
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 20, 2018
စာမျက်နှာ:40
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: FSD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အကျဉ်းထောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း

ထုတ်ဝေသူ: MPD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :June 19, 2018
စာမျက်နှာ:0
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,