အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၁ ခု


Testing for Document dma

ထုတ်ဝေသူ: ရေကြောင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ လုံခြုံရေး
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

T Document 1

ထုတ်ဝေသူ: MMM
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar/English

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 05, 2018
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ဒုတိယအကြိမ်၊ အဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး၊ ဆဌမနေကျင်းပ

ထုတ်ဝေသူ: ရခိုင်ပြည်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 07, 2018
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့စာအုပ်

ထုတ်ဝေသူ: ဦးအောင်နိုင်မော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 06, 2015
စာမျက်နှာ:100
ဘာသာစကား:မြန်မာ

AC Law

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

အချက်အလက်များ

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 22, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

ထုတ်ဝေသူ: အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး IR ဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 22, 2019
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,