အချက်အလက်များ

လူမှုရေး

အချက်အလက်များ


  • ပင်စင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ (ဥပဒေ)


   • ထုတ်ဝေသူ :ပင်စင်ဦးစီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-10-2017
   • စာမျက်နှာ :1
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်ရေးကြေငြာစာတမ်း


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ကယားပြည်နယ်မြေယာခွန်ဥပဒေ(မူကြမ်း)


   • ထုတ်ဝေသူ :ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-07-2018
   • စာမျက်နှာ :30
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
အထူးသတင်း