အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၅၇ ခု


UCSB 4_2021 Form

ထုတ်ဝေသူ: State Administration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 31, 2021
စာမျက်နှာ:12
ဘာသာစကား:Myanmar

ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ITCS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2021
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:Myanmar

RAT Law

ထုတ်ဝေသူ: RATB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၈)

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 05, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဘွိုင်လာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :July 14, 2015
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

IWT_Testing

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 31, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:IWT_Testing_Document

Testing Document Upload

ထုတ်ဝေသူ: tester
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 07, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

test_19.8.2019

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar
HOT NEWS
January 4,