အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၇ ခု


npt document

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 14, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

အချက်အလက်များ (စိစစ်တိုး)

ထုတ်ဝေသူ: PAPRD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 06, 2018
စာမျက်နှာ:200
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ဂျာနယ်

ထုတ်ဝေသူ: ရှမ်း
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :May 08, 2018
စာမျက်နှာ:200
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးလေဝသတင်း

ထုတ်ဝေသူ: ရခိုင်ပြည်နယ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:10
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ကြေငြာချက်

ထုတ်ဝေသူ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:123
ဘာသာစကား:မြန်မာ

document

ထုတ်ဝေသူ: chin state gov
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:10
ဘာသာစကား:myanmar

ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံပြုအချက်အလက်များ

ထုတ်ဝေသူ: ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစာားဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 11, 2017
စာမျက်နှာ:250
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,