အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၃၈ ခု


IWT_Testing

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 31, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:IWT_Testing_Document

document_test

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 15, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

ကညန မှ စမ်းသပ်ခြင်း

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် document testing

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 15, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

Document for DMH

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 15, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ကုန်ထုတ်ခွင့်

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

N Doc

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 14, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:english

ma ma htar

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:eng

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း မဂ္ဂဇင်း

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 01, 2019
စာမျက်နှာ:150
ဘာသာစကား:English/Myanmar

DCA

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:DCA
HOT NEWS
January 4,