အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ပို့ဆောင်ရေး

၁၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


 • လစ်လပ်မှုစာရင်း


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-31
 • mpa_vacancy


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
 • Test V1


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
 • Vacancy


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-14
အထူးသတင်း