အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၁၄ ခု

လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှုးခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

လစ်လပ်မှုစာရင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

ကညနမှ ကားများတွင်ရေကာမှန်ဖွင့်စစ်ရမည့်ကိစ္အကြောင်းကြားခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

ကညနမှ ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

mpa_vacancy

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

Test V1

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

Vacancy

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ခေါ်စာ

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

ကညနအတွက်အငယ်တန်းစာရေး၀န်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

HOT NEWS
January 4,