အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၆၄ ခု


ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ITCS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2021
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/၂၀၂၁

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:Myanmar

RAT Law

ထုတ်ဝေသူ: RATB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 05, 2020
စာမျက်နှာ:15
ဘာသာစကား:Myanmar

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

NAD(Documents)test1

ထုတ်ဝေသူ: NAD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 18, 2018
စာမျက်နှာ:300
ဘာသာစကား:English

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:ဥပဒေမူကြမ်း

Myanmar Companies Law

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်ရေးကြေငြာစာတမ်း

ထုတ်ဝေသူ: မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :October 16, 2017
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ
HOT NEWS
January 4,