အချက်အလက်များ

ဥပဒေနှင့် တရားရေး

၆၂ အချက်အလက်များ


  • RAT Law


   • ထုတ်ဝေသူ :RATB
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
   • စာမျက်နှာ :15
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-08-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • NAD(Documents)test1


   • ထုတ်ဝေသူ :NAD
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 18-09-2018
   • စာမျက်နှာ :300
   • ဘာသာစကား : English
   • Download
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : ဥပဒေမူကြမ်း
   • Download
  • Myanmar Companies Law


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား :
  • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 19-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်ရေးကြေငြာစာတမ်း


   • ထုတ်ဝေသူ :မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  :
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 16-10-2017
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • Myanmar Sar Spelling


   • ထုတ်ဝေသူ :MM
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 14-08-2018
   • စာမျက်နှာ :14
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • ရုရှားနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ


   • ထုတ်ဝေသူ :နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 28-08-2013
   • စာမျက်နှာ :59
   • ဘာသာစကား : english
   • Download
အထူးသတင်း