အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ဥပဒေနှင့် တရားရေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • Job Vacancies of ACC


    Agency  : အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-28
အထူးသတင်း