အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၃ ခု

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အငယ်တန်းစာရေး (၁၄)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

Job Vacancies of ACC

Agency:အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 28, 2018

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 30, 2018

HOT NEWS
January 4,