အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၂၀ ခု


test_19.8.2019

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 01, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Myanmar

ဗစစစ စမ်းသပ် PDF File

ထုတ်ဝေသူ: ဆွေမင်း
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 04, 2018
စာမျက်နှာ:50
ဘာသာစကား:Myanmar

ဗစစစ

ထုတ်ဝေသူ: CESID,MOPF
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :November 01, 2018
စာမျက်နှာ:100
ဘာသာစကား:မြန်မာ၊ English

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန

ထုတ်ဝေသူ: MOPF
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:1
ဘာသာစကား:English/Myanmar

IT Work Planning, Budgeting and Programme Monitoring

ထုတ်ဝေသူ: CESID
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 10, 2018
စာမျက်နှာ:20
ဘာသာစကား:English

အဖွဲ့ဝင်

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:မြန်မာ

Digital Economy

ထုတ်ဝေသူ: စီမံကိန်း/ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 21, 2018
စာမျက်နှာ:40
ဘာသာစကား:English & Myanmar

Myanmar Sustatainable Development Plan

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 18, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:Eng/Mya

စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်

ထုတ်ဝေသူ: PAPRD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :September 19, 2018
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English/မြန်မာ

အချက်အလက်များ (စိစစ်တိုး)

ထုတ်ဝေသူ: PAPRD
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 06, 2018
စာမျက်နှာ:200
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
HOT NEWS
January 4,