အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များ - ၁၇ ခု


ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: ITCS
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :February 14, 2021
စာမျက်နှာ:30
ဘာသာစကား:Myanmar

doc

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:eng

Test Document

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

New Document

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 14, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:English

USF Strategy

ထုတ်ဝေသူ: Posts and Telecommunications Department
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :August 13, 2019
စာမျက်နှာ:
ဘာသာစကား:myanmar

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :December 05, 2018
စာမျက်နှာ:9
ဘာသာစကား:မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုးလေဝသတင်း

ထုတ်ဝေသူ: ရခိုင်ပြည်နယ်
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:10
ဘာသာစကား:မြန်မာ

ကညန

ထုတ်ဝေသူ:
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :
စာမျက်နှာ:2
ဘာသာစကား:မြန်မာ

အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေ

ထုတ်ဝေသူ: State Law and Order Restoration Council
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :April 30, 2014
စာမျက်နှာ:17
ဘာသာစကား:Myanmar

လှိုင်းနှုန်းစဉ်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

ထုတ်ဝေသူ: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ထုတ်ဝေသည့်နေ့ :March 07, 2016
စာမျက်နှာ:34
ဘာသာစကား:Myanmar
HOT NEWS
January 4,