အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၃ ခု

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 25, 2018

ကယားပြည်နယ်ထွေ/အုပ် အငယ်တန်းစားရေးရာထူး (လစ်လပ်(၁၀)နေရာခေါ်ယူခြင်း)

Agency:ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

အလုပ်ခေါ်ခြင်း

Agency:လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 28, 2018

HOT NEWS
January 4,