အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၅ ခု

လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

Agency:မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 28, 2018

သန့်ရှင်းရေးလုပ်သား(ကျား၊မ)၂၀ဦး ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 17, 2018

ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း

Agency:လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2018

အလုပ်သမားဆေးရုံအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Agency:လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 05, 2018

HOT NEWS
January 4,