အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၉ ခု

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ မှ အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 29, 2018

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 25, 2018

ဒုဦးစီးမှူး

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

နနနနာ

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

လျှောက်လွာခေါ်ဃူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

အင,်တန်းစာရေးရာထူး အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2018

အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

Agency:အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2018

အာဟာရကျွမ်းကျင်အရာရှိခေါ်ယူခြင်း

Agency:ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 24, 2018

HOT NEWS
January 4,