အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၈ ခု

Job Vacancy

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာန ဉီးစီးအရာရှိ ခေါ်ခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

Testing Vacancy Upload

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2019

မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ အငယ်စာရေးခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ

Agency:မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 14, 2019

ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 17, 2018

အိမ်သုံးမီတာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း

Agency:နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 30, 2018

HOT NEWS
January 4,