အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

စည်ပင်သာယာရေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • Job Vacancy


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-31
  • Testing Vacancy Upload


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-21
အထူးသတင်း