အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • New Vacancy


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-24
အထူးသတင်း