အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၇ ခု

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2019

New Vacancy

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 24, 2019

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:January 31, 2019

အိမ်သုံးမီတာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 30, 2018

လျှောက်လွာခေါ်ဃူခြင်း

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

အကြီးတန်းသတင်းထောက်များ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 31, 2018

အငယ်တန်းသတင်းထောက်များခေါ်ယူခြင်း

Agency:ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 24, 2018

HOT NEWS
January 4,