အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ဆောက်လုပ်ရေး

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


  • Test Vacancy


    Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-30
အထူးသတင်း