အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၃ ခု

Test Vacancy

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 30, 2019

ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာခေါ်ယူခြင်း

Agency:စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:October 17, 2018

အငယ်တန်းစာရေးများ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 24, 2018

HOT NEWS
January 4,