အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

ကျန်းမာရေး

၁၁ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ


 • vacany


  Agency  : လွှတ်တော်များ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-13
 • Vacancy for you


  Agency  : အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-01-29
 • summary


  Agency  :  ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-19
 • စားဖိုမှူး


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-30
အထူးသတင်း