Industries

6 Documents


  • ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၈)


   • Publisher :
   • Publication Date : 05-09-2018
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဘွိုင်လာဥပဒေ


   • Publisher :စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 14-07-2015
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Industry Policy


   • Publisher :Ministry of Industry
   • Publication Date : 01-02-2016
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • Private Industrial Enterprise Law


   • Publisher :The State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 26-11-1990
   • Page :6
   • Language : ႏEnglish
   • Download
  • အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
BREAKING NEWS
 • Testing Latest News Upload
 •           
 • Testing for Latest news dma 16.8.2019
 •           
 • npt
 •           
 • breaking news
 •           
 • Testing for Breaking news dma
 •           
 • MYANMAR NATIONAL TRAIN-IMPLEMENT COURSE
 •           
 • BAY INFERENCE: Monsoon is weak to moderate over the Andaman Sea and Bay of Bengal.
 •           
 • News 1111
 •           
 • လိုင်စင်ရရှိပြီး ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း
 •           
 • Fly with us from Yangon to Mandalay, Nyaung U and Heho
 •