အာမခံ

၄၀ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • kkm 3

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • ပရီမီယံနှုန်းထားများ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • frd sme service

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   လျှောက်လွှာပုံစံတင်ခြင်း

  • ငွေရေးကြေးရေး အာမခံပုံစံ ၁၆ Insurance Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


   အာမခံလျှောက်လွှာ ၁၆

  • မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းရုံးချုပ်တွင် ဓါတ်လှေကားတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • တင်ဒါလျှောက်လွှာ ခေါ်ယူခြင်း(CESID)

   အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ


  • မီးအာမခံ


  • မနောသီချင်း

   ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


  • မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ နှုန်းထားများ


အထူးသတင်း