ကျန်းမာရေး

၁၅ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • Thaidd5 test upload file 29082019

   ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ


  • npt form

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


  • Form of FERD

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • သုေတသန

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်(ကချင်ပြည်နယ်)

   ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

   တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ


  • မြေငှားဂရမ်လိုင်စင်

   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


အထူးသတင်း