စည်ပင်သာယာရေး

၁၀ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • MM Post Form

   မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်


  • NCSC Leave Form

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • Soil Test လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း

   ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ


   Soil Test လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

   တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ


  • သီးသန့်ရေတိုင် သွယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

   မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • M.I.C.C(1)

   နေပြည်တော်ကောင်စီ


  • E-complaint Form(ACC)

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


  • MICC(1)လျှောက်လွှာပုံစံ

   နေပြည်တော်ကောင်စီ


  • စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

   နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အထူးသတင်း