ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

service test

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

testing service summary

Rating    

Service Testing MM

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Service Testing MM

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • npt document


   • Publisher :
   • Publication Date : 14-08-2019
   • Pages :
   • Language : myanmar
   • Download
  • အချက်အလက်များ (စိစစ်တိုး)


   • Publisher :PAPRD
   • Publication Date : 06-02-2018
   • Pages :200
   • Language : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • ဂျာနယ်


   • Publisher :ရှမ်း
   • Publication Date : 08-05-2018
   • Pages :200
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • 15-8-2019 CITC Tender


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         Closing Date  : 2019-09-03
 • Testing MPT Tender


  Agency  : မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်         Closing Date  : 2019-08-31
 • Way


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2019-08-21
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • npt form

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Vacancy for you


  Agency  : အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-01-29
 • စားဖိုမှူး


  Agency  : စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2018-09-30
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း