ဆောက်လုပ်ရေး

ဆောက်လုပ်ရေး

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

FERD Services 2

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Rating    

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီ

ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
  • Myanmar National Building Code 2016


   • Publisher :Ministry of construction
   • Publication Date : 12-07-2016
   • Pages :131
   • Language : English
   • Download
  • လေ့ကျင့်ထောက်ကူပြုစာအုပ်များ


   • Publisher :Ministry of Construction
   • Publication Date :
   • Pages :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ


   • Publisher :ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date :
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Bridges Tender


  Agency  : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့         Closing Date  : 2018-10-31
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Test Vacancy


  Agency  : ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန         ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့  : 2019-08-30
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း