ဝန်ဆောင်မှုများ

စက်မှုလုပ်ငန်း

၂၆ ဝန်ဆောင်မှုများ

Ministry of Planning, Finance and Industry Testing Service

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Air Transport Trade Services Day 2

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရန်

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

Rating    

Original eng MM

Rating    

Electrical Inspection

Rating    

ဘွိုင်လာစစ်ဆေးရေး

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

yrg-health-service

Rating    
အထူးသတင်း