စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်

လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံ

လွှတ်တော်သက်တမ်း

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏သက်တမ်းသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ပထမအကြိမ် ကျင်းပသည့် နေ့ရက်မှစ၍ (၅)နှစ်သက်တမ်းဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်၏ သက်တမ်းသည်လည်း ကုန်ဆုံးသည်။

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှု

 • တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်(၁)မြို့နယ်လျှင် (၂)ဦးကျစီဖြင့် (၃၇)မြို့နယ်အတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇၄)ဦး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်-၆၈ဦး၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး-၄ဦး၊ တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ-၁ဦး၊{မှတ်ချက်။ တမူးမြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ NLD (၁)ဦး(ကွယ်လွန်)}

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနက် လျှော်ကန်သင့်မြတ်သောလူဦးရေဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်၏လူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးက လူမျိုး(၁)မျိုးလျှင် (၁)ဦးကျစီရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ (၂)ဦး (ချင်း၊ ရှမ်း)

 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၅)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော် အနိုင်ရပါတီများပါဝင်မှု

 • အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 • ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးပါတီ

 • တိုင်းလိုင်(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အကြီးအမှူး 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ               -    ဦးသန်း

မဲဆန္ဒနယ်                                                             -    ကသာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကိုယ်စားပြုပါတီ                                                   -    အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ    -    ဦးဘိုးသန်းညွန့်  

မဲဆန္ဒနယ်                                                             -    အင်းတော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)

ကိုယ်စားပြုပါတီ                                                   -    အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှု   

ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ                                                                                                       -    (၁၃)ဦး

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ                                                                          -    (၁၁)ဦး

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးနှင့် လွှတ်တော်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ                      -      (၈)ဦး 

အရအသုံးငွေစာရင်း၊ ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ                                        -    (၁၂)ဦး 

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီ                                       -    (၁၂)ဦး 

အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များစိစစ်ရေးကော်မတီ                                -    (၁၁)ဦး

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် ဘဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ      -    (၁၄)ဦး        

စက်မှု၊ လက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကော်မတီ                                                                     -      (၉)ဦး

စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာကော်မတီ                                  -    (၁၂)ဦး

ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီ                                                 -    (၁၀)ဦး                                           
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကော်မတီ                                              -    (၁၀)ဦး  

ကော်မတီလုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း                    

 • ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း                                    

 • ဥပဒေပြုခြင်း                                        

 • အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်း                                        

 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း            

 ရည်ရွယ်ချက်

ဒုတိယအကြိမ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအောင် မြှင့်တင်ပေးပြီး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ တရာဦးပဒေစိုးမိုးရေ၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ပြည်သူလူထု၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထိရောက်စွာ ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်နေသော ပြည်သူ ဗဟိုပြုလွှတ်တော်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မူဝါဒ

 • လွတ်လပ်သည့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှု                            
 • နိုင်ငံသားများ၏ မတူညီမျှမှုတို့ကို လေးစားမှု                            
 • တာဝန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု                             
 • သမာသမတ်ကျမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု                                    
 • ပြည်သူလူထု၏ အခွန်ဘဏ္ဍာကို လုံလုံလောက်လောက်နှင့် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်မှု

ရည်မှန်းချက်

အားကောင်းထိရောက်သော ဥပဒေပြုရေး၊ ကိုယ်စားပြုရေးနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး မဏ္ဍိုင်အဖြစ် ပြည်သူလူထုမှ ရှုမြင်တန်ဘိုးထားသော စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို လူထု၏ လိုလားချက်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုဘဝအဆင့်အတန်း ရရှိလာစေရန် တာဝန်ယူ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။