​​​​​​​​​​​​​​

 

 • ကယားပြည်နယ်တွင် မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် နှစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် (၁၄)ဦးထက်မပိုသော ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊
 • ကယားပြည်နယ်တွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှအပ ကျန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ စုစုပေါင်း၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအသီးသီးက လူမျိုးတစ်မျိုးလျှင် တစ်ဦးကျစီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ဗမာတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦး၊
 • ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) သို့မဟုတ် ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ဂ) တို့အရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်ညီမျှသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဥပဒေနှင့်အညီ အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၅) ဦး။

 

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း၊
 • ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုခြင်း၊
 • ဥပဒေပြုခြင်း၊
 • အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန် ထိန်းညှိခြင်း၊
 • လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း။

 

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ ရည်မှန်းချက်

 • ဥပဒေပြုရေး၊
 • ပြည်သူကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရေး၊
 • အပြန်အလှန်ထိန်းညှိရေး၊
 • ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူမျိုးစုအားလုံး၏ လူနေမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အထောက်အကူပြုရေး၊
 • လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စွမ်းရည်မြင့်မားရေးနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရေး။

 

ရည်ရွယ်ချက်

    ပြည်သူ့ဘဝလုံခြုံတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သောဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး၊ ပြည်သူများကို အထိရောက်ဆုံး ကိုယ်စားပြုနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို အပြန်အလှန်ထိန်းညှိရေး၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲနေမှုများကို စောင့်ကြည့်ထိန်းကျောင်းရေးနှင့် ပြည်သူကယုံကြည်အားကိုးသည့် ခိုင်မာ အားကောင်းသော လွှတ်တော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်စေရေး။