လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်

  • ဘွိုင်လာဥပဒေ


   • Publisher :စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 14-07-2015
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • နည်းပညာစာအုပ်များ


   • Publisher :
   • Publication Date : 22-08-2017
   • Pages :9
   • Language : english
   • Download
  • Disaster Management, Response Activities and National Recovery Plan in Electricity Sector


   • Publisher :Ministry of Energy and Power
   • Publication Date :
   • Pages :9
   • Language : English
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
 • Test


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2019-08-14
 • ရရရရ၇


  Agency  : အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ         Closing Date  : 2018-09-18
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်
အထူးသတင်း