ရေထွက်ပစ္စည်းများအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးခြင်း


/ April 18, 2018

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးပါရန်လျှောက်ထားစာ

စစ်ဆေးခကျသင့်ငွေ

DOF  ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် ခေါင်းစဉ်အလိုက် ငွေကောက်ခံမှုဇယား

စဉ်

ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုခေါင်းစဉ်များ

စစ်ဆေးခ

Cadmium

၂၅,၀၀၀

Lead

၂၅,၀၀၀

Mercury

၂၅,၀၀၀

Arsenic

၂၅,၀၀၀

Histamine

၃၅,၀၀၀

TVB-N

၁၅,၀၀၀

Malachite Green/

Leuco Malachite Green

၉၀,၀၀၀

Micro Test (5) မျိုး

၄၂,၀၀၀

 

  • Total Plate Count

၁၀,၀၀၀

 

  • E.coli

၁၀,၀၀၀

 

  • Coliforms

၁၀,၀၀၀

 

  • Salmonella

၁၀,၀၀၀

 

  • Vibrio choleare

၁၀,၀၀၀

Listeria monocytogens

၂၀,၀၀၀

၁၀

Enterococci

၂၀,၀၀၀

၁၁

Clostridium perfrigens

၂၀,၀၀၀

၁၂

Entero bactericeae

၁၀,၀၀၀

၁၃

Yeast & Mould

၂၀,၀၀၀

၁၄

Shigalle

၁၅,၀၀၀

၁၅

Vibrio parahamemolyticus

၁၀,၀၀၀

၁၆

Chloramphenicol

၃၀,၀၀၀

၁၇

Tetracycline

၃၀,၀၀၀

၁၈

Boric acid

၁၂,၀၀၀

၁၉

Nitrofuran

၁၅၀,၀၀၀

၂၀

Nutrition

၁၄,၄၀၀

၂၁

SO2

၁၂,၀၀၀

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ အနောက်ကြို့ကုန်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။

အဏုစိတ်သရုပ်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲခန်းများဌာနစိတ်၊ ရှုခင်းသာလမ်းမကြီး၊သာကေတမြို့နယ်။

Website လိပ်စာ

www.dof.gov.mm

 Services (Online) - 0 items

No Data Available