ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၈ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

သက်ပြည့်ပင်စင်ကိစ္စ

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

ပြည်သူများအားသိရှိစေရန်

Rating

တိုင်ကြားစာလက်ခံခြင်း(စမ်းသပ်)

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

Rating

E- Pension

Rating
ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

Superannuation pension

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

To give public awareness

Rating