မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ နှုန်းထားများ


/ August 24, 2018

Basic Requirement

  • မော်တော်ယာဉ်ပါရှိရမည်။
  • ဆောင်ရွက်သူဓါတ်ပုံပါစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူပါရှိရမည်။
  • အာမခံပေးသွင်းပြီး ပြေစာပါရှိရမည်။
  • ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ်၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ်အဟောင်း၊ (တင်အား ၂တန်နှင့် အထက်ယာဉ် VIC အဟောင်း) ပါရှိရမည်။

 

မော်တော်ယာဉ် နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခနှင့် ယာဉ်စစ်ဆေးခ နှုန်းထားများ

စဉ်

ယာဉ်အမျိုးအစား

သက်တမ်း

မှတ်ပုံတင်ခ

ယာဉ်စစ်ဆေးခ

အုပ်စုအားလုံး

အုပ်စု(၁)

အုပ်စု(၂)

အုပ်စု(၃)

ဆိုင်ကယ်/လျှပ်စစ် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်

(၂)နှစ်

၆၀၀၀ိ/-

၄၀၀၀ိ/-

၂၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀ိ/-

လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်

(၄)နှစ်

၆၀၀၀ိ/-

၄၀၀၀ိ/-

၂၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀ိ/-

ယာဉ်ငယ်(ကိုယ်ပိုင်)

(၁)နှစ်

၁၅၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀၀ိ/-

၅၀၀၀ိ/-

၅၀၀၀ိ/-

ယာဉ်ငယ်(အငှား)

(၁)နှစ်

၃၀၀၀၀ိ/-

၂၀၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀၀ိ/-

၅၀၀၀ိ/-

ယာဉ်ကြီး(ကိုယ်ပိုင်)

(၁)နှစ်

၃၀၀၀၀ိ/-

၂၀၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀၀ိ/-

ယာဉ်ကြီး(အငှား)

(၁)နှစ်

၄၀၀၀၀ိ/-

၃၀၀၀၀ိ/-

၂၀၀၀၀ိ/-

၁၀၀၀၀ိ/-

မှတ်ချက်။     

အုပ်စု(၁)။ ရန်ကုန်တိုင်း/မန္တလေးတိုင်း

အုပ်စု(၂)။ နေပြည်တော်ကောင်စီ/ကချင်ပြည်နယ်/ ကရင်ပြည်နယ်/ စစ်ကိုင်းတိုင်း/ ပဲခူးတိုင်း/ မကွေးတိုင်း/ မွန်ပြည်နယ်/ ရှမ်းပြည်နယ်/ ဧရာဝတီတိုင်း

အုပ်စု(၃)။ ကယားပြည်နယ်/ ချင်းပြည်နယ်/ တနင်္သာရီတိုင်း/ ရခိုင်ပြည်နယ်

  • ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးအား နှစ်လဲမှတ်ပုံတင်ခ၏ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံရန်။မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ