ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၇ ခု

DMA.S (Certificate Services)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating

Testing

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating

DMA.S (Seafarers Certificate)

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating

အီဗီဇာလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

Rating