အမျိုးသား ဒုရဲအုပ်လောင်း (ပြင်ပ)


Ministry of Home Affairs / October 05, 2021

မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တွင် လစာနှုန်းကျပ် (၅၃ဝဝဝိ-၁ဝဝဝိ-၅၈ဝဝဝိ)ဖြင့် ဒုရဲအုပ်ရာထူးအတွက် လျှောက်လွှာ များအလိုရှိသည်။

ရွေးချယ်ခံရသူများသည် ဒုရဲအုပ်လောင်းသင်တန်း တက်ရောက် အောင်မြင်ပြီး သောအခါ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဒုရဲအုပ်အဖြစ် ခန့်ထားခြင်း ခံရမည်။

လျှောက်ထားသူသည်-

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသား (အမျိုးသား)ဖြစ်ရမည်၊

( ခ ) ၁-၂-၂ဝ၁၂ ရက်တွင် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး (၂၇)နှစ်ထက်မကြီးစေရ၊ (ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဌာနတွင် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါက အသက် ၃ဝ နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်၊)

( ဂ ) အရပ် (၅)ပေ (၃)လက်မနှင့်အထက်ရှိရမည်၊ ရင်အုပ်နဂိုနေ (၃၂)လက်မနှင့် ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းဆုံး (၁၁ဝ)ပေါင်နှင့်အထက် ရှိရမည်၊

(ဃ) အစိုးရအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ အနည်းဆုံးဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်၊ (ဘွဲ့လက်မှတ်တင်ပြရမည်၊)

( င ) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများ လျှောက်ထားရန်မလိုပါ။

လျှောက်ထားသူများအား ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုစေပြီး ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်၊ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ်ဆေး ခြင်းများအတွက် ပဏာမဆေးစစ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးစစ်အောင်မြင်မှသာ ဆက်လက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်။

သတ်မှတ်ထားသောလျှောက်လွှာပုံစံကို တစ်စောင်လျှင် (၅ဝဝ)နှုန်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးများမှ ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ ယင်းသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းကို သာလက်ခံမည်။

လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ-

(က) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊

( ခ ) အသက်အတွက် (၁ဝ)တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊

( ဂ ) လူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်၊

(ဃ) ပတ်စပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ၊

( င ) သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ --/--/-- ရက်ထိ နောက်ဆုံးရရှိသည့် အကျင့်စာရိတ္တထောက်ခံ ချက်မူရင်း၊

( စ ) ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးစစ်ချက်မူရင်း

(ဆ) အခြားဘာသာစကားများ တတ်ကျွမ်းမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းရှိလျှင် မိတ္တူဖြင့် တင်ပြရန်၊

( ဇ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူတို့ ပူးတွဲပါရှိရမည်။

ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာကို ဒုရဲအုပ်လောင်း လျှောက်လွှာ စိစစ်ရေးအဖွဲ့သို့ လိပ်မူပြီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးများသို့ --/--/-- ရက်တွင် နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထား ရမည်။

ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် လျှောက်လွှာကို လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကြိုတင်မိတ္တူတစ်စောင်ကို ဒုရဲအုပ်လောင်းလျှောက်လွှာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သို့လိပ်မူပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးများသို့ --/--/-- ရက်တွင် နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့လျှောက်ထား ရမည်။

စာရွက်စာတမ်းအချက်အလက် ပြည့်စုံမှုမရှိသောလျှောက်လွှာများ၊ သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာသောလျှောက်လွှာများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

ရေဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်းအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးများမှ သတ်မှတ်သည့် စာစစ်ဌာနများတွင် --/--/--  ၌ ဖြေဆိုရမည်။

လူတွေ့စစ်ဆေးသည့်အခါ အသက်စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် (၁ဝ)တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်း ပြသနိုင်ရမည်။

Website လိပ်စာ

https://policeforce.gov.mm/

FAQs