မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်

 

ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏အကြောင်းအရာ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးများ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ၂၄-၉-၂၀၁၄ရက်စွဲပါ အမိန့်ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦးပါဝင်သော “မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်” ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံ

၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အဖွဲ့ဝင် (၇) ဦးဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(က) ဦးဝင်းမြ ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးစစ်မြိုင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးယုလွင်အောင် အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးညွန့်ဆွေ အဖွဲ့ဝင်
(င) ဒေါက်တာမြင့်ကြည် အဖွဲ့ဝင်
(စ) ဦးခင်မောင်လေး အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစိုးဘုန်းမြင့် အဖွဲ့ဝင်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ဥပဒေပါတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ ကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ နှင့်အညီ ကော်မရှင်ရုံးကို အောက်ပါဌာန (၅) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-
(က) လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာန၊
(ခ) လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာန၊
(ဂ) ဥပဒေရေးရာဌာန၊
(ဃ) နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန၊
(င) စီမံရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာန။

Website လိပ်စာ

www.mnhrc.org.mm

အထူးသတင်း