အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်
 

ဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာ

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအမှတ်စဉ် (၁၃၇)အဖြစ် ၂.၁၂.၂၀၀၅ ရက်နေ့၌ ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အာဏာတည်ခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေ ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် (ယခင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပပျောက် ရေးကော်မရှင်)အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မ ၉ နှင့် ပုဒ်မ ၁၀ တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်အမှတ် (၆/၂၀၁၄)ဖြင့် ၂၅-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးအား နေပြည်တော်၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက်၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ အုပ်စု(၁)တွင် ၁၀.၃.၂၀၁၄ ရက်နေ့ မှစ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်များ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သည် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ အရ အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက် (၆)ရပ်ကို ရည်မှန်း၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပါသည် -

(၁) အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကို အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်၊
(၂) သန့်ရှင်းသောအစိုးရနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖြစ်ထွန်း စေရန်၊
(၃) အများပြည်သူဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် တာ၀န်ယူနိုင်မှု မြင့်မားတိုးတက်လာစေရန်၊
(၄) အဂတိလိုက်စားမှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ထိခိုက်မှုမရှိ စေရေး အတွက် အကာအကွယ် ပေးရန်၊
(၅) အဂတိလိုက်စားမှု ကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာ အရေးယူရန်၊
(၆) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများ၌ ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပြီး ပြည်တွင်း ပြည်ပရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုများဖြင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်သည် အောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဆောင်ရွက်ပါသည်-

(၁) အဂတိလိုက်စားမှုများအားကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
  - အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ၊ သင်တန်းများ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခြင်း၊
  - ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာ သင်ရိုး ညွှန်းတမ်း ထွက်ရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
  - ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူလူထုများ ထံ အဂတိလိုက်စားမှုများ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး သည့် ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပခြင်း။

(၂) အဂတိလိုက်စားမှုများအား တိုက်ဖျက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
  - အစိုးရဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဌာနများ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အဂတိ လိုက်စားမှုများ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်ခြင်း၊
  - တိုင်ကြားစာများအား ဖွဲ့စည်းထားသည့် တိုင်ကြားစာ စိစစ် သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့များမှ စိစစ်ပြီး အပတ်စဉ်ပြုလုပ်သည့် ကော်မရှင် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခြင်း၊
  - တိုင်ကြားစာအပေါ် သတင်းအတည်ပြုချက် ရယူခြင်း၊
  - စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊
  - စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ကော်မရှင်အစည်း အဝေးတွင် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်၍ ဥပဒေအကြံပြုချက် ရယူခြင်း၊
  - နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေအရသာ အရေးယူသင့်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့၍ အရေးယူစေခြင်း၊
  - ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါက အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲတင်ခြင်း။

(၃) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
  - အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကိစ္စရပ် များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ၍ သင်တန်းများ၊ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊
  - သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ UNCAC အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  - ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) တို့နှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများဖလှယ် နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊
  - ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နည်းစနစ်များ မျှဝေခြင်း၊ နိုင်ငံ အချင်းချင်း အကူအညီပေးသည့် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊
  - UNCAC အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်မှု ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် UNODC နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ UNODC မှ UNCAC အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးပွဲ၊ သင်တန်းများပေးခြင်း၊
  - နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ ရေးထိုးခြင်း။

Website လိပ်စာ

www.accm.gov.mm

အထူးသတင်း
 • သင်္ကြန်ကာလအတွင်း မှုခင်းဖြစ်ပွားမှု လျော့ကျ‌စေရန် အသိပညာ‌ပေး ပိုစတာစိုက်ထူ
 •           
 • ကြိုးနီ စနစ်ဖယ်ရှား၊ နည်းပညာပြောင်းလဲ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တင်းကျပ်မှုများ ဖြေလျှော့
 •           
 • ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စာချ၊ စာသင်ဆရာတော် သံဃာတော်များနှင့် သီလရှင်များအား သောတာပန်ဆီလှူဒါန်း
 •           
 • စမ်းသပ်ခြင်း
 •           
 • နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီ ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
 •           
 • မူလတန်းပညာရေးဟာ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအုတ်မြစ်
 •