နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar / June 24, 2022

။      နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ ၆ လ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်း ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ အောက်ဖော်ပြပါ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

          (က)    Desktop Computer All in one (i5)                          ၉   လုံး

          (ခ)    Multifunction Copier                                             ၂   လုံး

          (ဂ)    Document Scanner (A3)                                        ၁   လုံး

          (ဃ)    Projector                                                             ၁   လုံး  

          (င)    Laser Printer (A4)                                                 ၁   လုံး

          (စ)    Inkjet Colour Printer (A4)                                      ၁   လုံး

          (ဆ)    Fax Machine                                                         ၁   လုံး

          (ဇ)    Multimedia System တပ်ဆင်ခြင်း                            

 

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ရုံးအမှတ် (၅၄)၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးတွင် ၁၅-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ စ၍ ရုံးဖွင့်ရက်၊ ရုံးချိန်အတွင်း ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၃-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (၁၄း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇ ၃၄၃၀၂၆၆ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                         တင်ဒါကော်မတီ

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၂၆၆

http://www.constitutionaltribunal.gov.mm/my/node/1132FAQs

Services (Online) - 5 items Explore more

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar / June 30, 2022

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

Rating

online service တင်ခြင်း

Constitutional Tribunal of the Union of Myanmar / June 23, 2022

၁၆

Rating